Oferta

Usługi świadczone przez naszą firmę zapewniają kompleksową obsługę całego procesu budowlanego, począwszy od wykonania map, podziałów i scaleń, wykonania projektów, uzyskania wszelkich uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę, poprzez obsługę geodezyjną inwestycji z inwentaryzacją powykonawczą włącznie.

Usługi geodezyjne obejmują między innymi:
 • sporządzanie map do celów projektowych i prawnych
 • mapy numeryczne
 • wytyczenia obiektów budowlanych obejmujące między innymi:
  • tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy
  • tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych
  • wytyczanie reperów roboczych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych obejmujące między innymi:
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków
  • inwentaryzacje powykonawcze dróg
  • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych
  • inwentaryzacje powykonawcze innych obiektów budowlanych
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości
 • scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
Usługi projektowe:
 • projektów sieci i instalacji wod-kan, gazowych, ciepłowniczych.
 • przeglądów technicznych obiektów

 

Pełnienie funkcji Kierownika Budowy / Kierownika Robót z zakresu:

 • budowy domów,
 • sieci i instalacji wod-kan, gazowych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,
 • hydrotechniki

KONTAKT