Oferta

Usługi świadczone przez naszą firmę zapewniają kompleksową obsługę całego procesu budowlanego, począwszy od wykonania map, podziałów i scaleń, wykonania projektów, uzyskania wszelkich uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę, poprzez obsługę geodezyjną inwestycji z inwentaryzacją powykonawczą włącznie.

Usługi geodezyjne obejmują między innymi:
 • sporządzanie map do celów projektowych i prawnych
 • mapy numeryczne
 • wytyczenia obiektów budowlanych obejmujące między innymi:
  • tyczenia tras dróg, sieci podziemnych, przyłączy
  • tyczenia budynków, osi konstrukcyjnych
  • wytyczanie reperów roboczych
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych obejmujące między innymi:
  • inwentaryzacje powykonawcze budynków
  • inwentaryzacje powykonawcze dróg
  • inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy urządzeń podziemnych
  • inwentaryzacje powykonawcze innych obiektów budowlanych
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia oraz ustalenia granic nieruchomości
 • scalenia i rozgraniczenia nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
Usługi projektowe w zakresie branży drogowej obejmują między innymi sporządzanie:
 • projektów dróg publicznych, wewnętrznych, prywatnych, tymczasowych
 • projektów parkingów, placów
 • projektów zjazdów indywidualnych i publicznych
 • projektów ciągów pieszych, ścieżek rowerowych
 • projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu
 • uzyskiwanie pozwolenia na budowę
 • uzyskiwanie wszelkiego rodzaju uzgodnień
 • dokumentacji kosztorysowej

KONTAKT